Contact  |

Hebben minderjarigen inzake gezondheidsgegevens enkel geen toegang tot de gegevens onder de therapeutische exceptie? Wat met de persoonlijke notities van de arts?

Dit zijn de twee uitzonderingen op het toegangsrecht uit de Wet Patiëntenrechten. Daarnaast is er ook geen toegang tot gegevens die betrekking hebben op derden. Let wel: net als de agogische exceptie, kan deze therapeutische exceptie slechts uitzonderlijk worden gebruikt.

Indien het toegangsrecht uitgeoefend wordt met bijstand van een vertrouwenspersoon die ook beroepsbeoefenaar is in de gezondheidszorg, zijn de persoonlijke notities en de gegevens die onder de therapeutische exceptie vallen wel toegankelijk voor deze beroepsbeoefenaar. Het is dan aan hem om te oordelen of en hoe deze informatie met de minderjarige kan worden gedeeld.

Dossier