Contact  |

Hoe zit het met de gezondheidsgegevens in het multidisciplinair dossier?

Gezondheidsgegevens vallen onder de Wet Verwerking Persoonsgegevens, de Wet Patiëntenrechten en de sectorale regelgeving (bijvoorbeeld het decreet Leerlingenbegeleiding, het Besluit Vlaamse Regering over het multidisciplinair dossier …).

Het is aangewezen om de notie gezondheidsgegevens eng te interpreteren: enkel die gegevens die bekomen zijn tijdens een algemeen, gericht of een bijzonder medisch consult of die opgenomen zijn in een medisch verslag.

Dossier