Contact  |

Begeleiders, hulpverleners en directies werken hard aan een ontwikkelingsgericht leefklimaat en aan het waarborgen van de rechten van kinderen en jongeren. Dit versterkt de groeikansen van jongeren. Op 13 december organiseren het Steunpunt WVG en beleidsdomein WVG een studiedag met een presentatie van het studiewerk hierover. Daarbij wordt ingezoomd op goede praktijken - gericht op kinderen en jongeren die verblijven in de jeugdhulp, in zorgorganisaties voor jongeren met een handicap of in de jeugdpsychiatrie. We gaan in dialoog met voorzieningen en vertegenwoordigers van jongeren en ouders om de implementatie van de goede praktijken in de voorzieningen te bevorderen.