Contact  |

Een hulpverlener vraagt aan gewonde collega's wie zich liet meeslepen in het conflict

Op 14 november 2022 organiseert CAW Oost-Vlaanderen , samen met tZitemzo en het IROJ een studiedag over omgaan met conflictueuze scheiding voor hulpverlener.

Deze studiedag gaat door in het VAC in Gent. 

Wat is een complexe scheiding? Wat werkt en wat werkt niet in de hulpverlening? Welke juridische impact heeft een scheiding op het ouderschap? Welk kindperspectief breng je als hulpverlener? En hoe kijkt de familierechtbank de dag van vandaag naar (hoogconflictueuze) scheidingen?

Deze en ook andere vragen worden beantwoord op 14 november 2022 tijdens de studiedag 'EHBS - Eerste Hulp Bij Scheiding’.

In de voormiddag stelt mevr. Marijke De Bruyn (CAW Oost-Vlaanderen) een aantal belangrijke werkingsprincipes voor die hulpverleners kunnen helpen bij het werken met complexe scheidingen. Deze scheidingen vragen namen een gecoördineerde aanpak van alle hulpverleners vanuit een gezamenlijke begeleidingsvisie. Daarna licht mevr. Nele Desmet (tZitemzo) een aantal juridische begrippen toe zoals ouderlijk gezag, co-ouderschap, verblijfs- en omgangsregeling … Wat als ouders het oneens zijn over een beslissing over hun minderjarig kind? Wat is de positie van de nieuwe partner van een ouder? Heeft die recht op informatie?

In de namiddag nodigen we enkele sprekers uit om elk vanuit hun invalshoek en expertise duiding te geven bij het thema “scheiding”:

  • Bieke Maes, doctoraatstudente KUL brengt vanuit het perspectief van kinderen wat de impact van een scheiding is.
  • Daniël Vandenbossche, afdelingsvoorzitter van de Rechtbank eerste aanleg in Gent geeft meer uitleg over de rol van de familierechtbank bij (hoogconflictueuze) scheidingen
  • Vanessa Maes, klinisch psycholoog en psychotherapeut sluit de dag af met concrete tips hoe je als hulpverlener kan blijven staan ondanks de storm van conflicten.


Meer informatie? Inschrijven? via studiedag 'EHBS - Eerste Hulp Bij Scheiding’. | CAW