Contact  |

Op 29 september wordt de studiedag 'De jeugdadvocaat en de vrijwillige jeugdhulp' herhaald. Steeds vaker vragen (jeugd)advocaten aan jeugdhulpverleners om het dossier in te kijken of aanwezig te zijn bij een hulpverleningsgesprek, vaak als vertrouwenspersoon. In de praktijk blijkt het een hele uitdaging voor beide om elkaar te vinden als complementaire partners. Meer kennis over elkaars werkveld kan helpen. Na elke toelichting volgt een korte discussie of vragenronde. Tussendoor nemen jongeren ons mee in hun ervaringen met jeugdadvocaten. In de namiddag volgt een debat over knelpunten.