Contact  |

Een hulpverlener vraagt aan gewonde collega's wie zich liet meeslepen in het conflict

Op 4 december 2023 organiseert CAW Oost-Vlaanderen , samen met tZitemzo en het IROJ een studiedag over omgaan met conflictueuze scheiding voor hulpverlener.

Deze studiedag gaat door in het Auditorium van de Arteveldehogeschool aan het Sint-Annaplein in Gent. 

Welke juridische impact heeft een scheiding op het ouderschap? Wat is de stand van zaken bij de
familierechtbank Gent na 1 jaar “anders” werken in dossiers van (hoog)conflictueuze scheidingen?
Wat is onze intersectorale visie op complexe scheidingen? Wat werkt en werkt niet?
Deze en ook andere vragen worden beantwoord op 4 december 2023 tijdens de studiedag ‘EHBS –
Eerste Hulp Bij Scheiding’.

Wat?

In de voormiddag geeft Nele Desmet, juriste van tZitemzo meer uitleg over een aantal juridische begrippen zoals ouderlijk gezag, co-ouderschap, verblijfs- en omgangsregeling, … Wat als ouders het oneens zijn over een beslissing over hun minderjarig kind? Wat is de positie van de nieuwe partnervan een ouder? Heeft die recht op informatie? …

Daarna geeft Anelore Bruneel, familie- en jeugdrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent een stand van zaken over 1 jaar “anders werken” in de familierechtbank Gent bij scheidingssituaties. De bewuste keuze van de familierechtbank om niet meer te werkenvanuit een strijdmodel maar eerder vanuit een participatiemodel wordt geëvalueerd.

In de namiddag brengt Marijke De Bruyn, themaverantwoordelijke CAW Oost-Vlaanderen en lid van de Stuurgroep HCS Oost-Vlaanderen, een aantal belangrijke werkingsprincipes voor hulpverleners in het werken met complexe scheidingen. De gecoördineerde intersectorale aanpak die we vooropstellen is dé sleutel om de-escalerend te werken.

Marianne Mariën, Interactieacademie, sluit de dag af om hoe je als hulpverlener vanuit een systeemtheoretisch kader kan omgaan met complexe scheidingen.


Programma EHBS – 4 december 2023 – Gent

8u30 – 9u              Onthaal

9u – 9u10              Verwelkoming

9u10 – 10u10        Ouderlijk gezag bij niet-samenlevende ouders (deel 1) – Nele Desmet, juriste tZitemzo

10u10-10u30   Pauze

10u30– 11u30       Ouderlijk gezag bij niet-samenlevende ouders (deel 2) – Nele Desmet, juriste tZitemzo

11u30-12u30 1 jaar nieuwe werking familierechtbank Gent bij scheidingen –
Annelore Bruneel, familie- en jeugdrechter in Gent

12u30 – 13u30        Broodjeslunch

13u30 – 14u           Een intersectorale visie op complexe scheidingen –
Marijke De Bruyn, lid stuurgroep HCS

14u-15u Complexe scheidingen (deel 1) – Marianne Mariën, Interactieacademie

15u30-16u30 Complexe scheidingen (deel 2) – Marianne Mariën, Interactieacademie

 

Praktisch: