Contact  |

Belangrijke wijzigingen in de rechten van jongeren en ouders in de jeugdhulp

Sinds 1 september 2019 is het decreet jeugddelinquentie trapsgewijs in werking.
Dit decreet voorziet enerzijds in een aantal maatregelen die de jeugdrechter kan opleggen als reactie op misdrijven die gepleegd werden door minderjarigen maar laat anderzijds ook gemakkelijker jeugdhulp toe voor minderjarige delinquenten.
 
Het Decreet rechtspositie minderjarige is ook van toepassing voor jongeren die onder het decreet jeugddelinquentrecht vallen en heet voortaan 'decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht'. 

Het DRM is nu ook van toepassing op meerderjarige cliënten (jongvolwassenen) in de jeugdhulp. 

En ouders en opvoedingsverantwoordelijken hebben nu ook recht op bijstand door een vertrouwenspersoon.