Contact  |

Overzicht recente initiatieven preventie van vrijheidsbeperkende maatregelen

Er is grote maatschappelijke bekommernis over het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de hulpverlening. Deze hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van diegene op wie ze worden toegepast, en houden ook risico’s in: voor de jongeren, betrokken medewerkers en anderen. Het gebruik van deze maatregelen roept daarenboven tal van ethische vragen op. De laatste jaren zijn heel wat (beleids)initiatieven ontwikkeld met betrekking tot de preventie en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de brede jeugdhulp. De thematische inspectieronde was hiervoor een belangrijke motor. Een overzicht van initiatieven is te vinden op de website