Contact  |

Een hulpverlener vraagt aan gewonde collega's wie zich liet meeslepen in het conflict

Op 14 november 2022 organiseert CAW Oost-Vlaanderen , samen met tZitemzo en het IROJ een studiedag over omgaan met conflictueuze scheiding voor hulpverlener.

Deze studiedag gaat door in het VAC in Gent. 
Meer informatie volgt!

Inzichten uit wetenschappelijk onderzoek kunnen jou als hulpverlener helpen bij het duiden van gedrag en beleving, het binnenbrengen van het kindperspectief en het geven van psycho-educatie. Daarom verzamelden we een aantal bevindingen uit Vlaams wetenschappelijk onderzoek over scheiding die we graag met je delen.

Een goede basiskennis over de wetgeving in verband met het ouderlijk gezag is eveneens cruciaal voor hulpverleners die te maken krijgen met moeilijke scheidingssituaties.  We reiken jou tijdens deze studiedag de nodige kapstokken zodat je minderjarige cliënten en hun ouders correct kan helpen, informeren en betrekken.

Aan de hand van enkele belangrijke uitgangspunten het gesprek aangaan met collega’s en goede praktijken uitwisselen om tot een gedeelde visie te komen. Zo kan je opnieuw gesterkt en geïnspireerd aan de slag. Het is de werkvorm bij uitstek om tot een gedeelde en gedragen visie op hoogconflictueuze scheidingen te komen. We helpen je graag op weg.