Contact  |

Verslagboek dialoogdag pleegzorg

Met het decreet pleegzorg kreeg de partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen een belangrijke taak: de stem van pleegkinderen, pleeggasten, pleegzorgers en ouders van kinderen in pleegzorg vertegenwoordigen. Pleegzorg liep hiertoe de voorbije jaren een groot participatietraject. Dat traject kwam tijdens de Grote Dialoogdag op 31 oktober 2019 tot een hoogtepunt, toen pleegjongeren, pleeggasten, ouders en pleegzorgers zelf hun aanbevelingen voorstelden. Die aanbevelingen, de engagementsverklaring met de minister en het verslag van de dialoogdag werden in dit verslagboek gepubliceerd.