Contact  |

Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht telkens gedurende een 2-tal uren een belangrijk aspect uit de rechtspositie van minderjarige cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers in de jeugdhulp toe.

Deze nascholing bestaat uit 6 online vormingssessies:
 

Donderdag 30 maart september 2023 – De (on)bekwaamheid van de instemming van minderjarige cliënten in de jeugdhulp
Minderjarigen zijn in principe onbekwaam en vallen onder het ouderlijk gezag van hun ouders. Maar wat als minderjarigen toch als bekwaam beschouwd worden (bv. binnen de jeugdhulp en de gezondheidszorg) en zelfstandig hun rechten kunnen uitoefenen? Welke beslissingen kunnen bekwame minderjarigen alleen nemen?

Donderdag 13 april 2023 – Het ouderlijk gezag en de instemming van ouders in de jeugdhulp
Minderjarigen zijn in principe onbekwaam en vallen onder het ouderlijk gezag van hun ouders. Ouders nemen in principe dan ook alle belangrijke beslissingen over hun minderjarige, onbekwame kinderen. Ook in de jeugdhulp. Maar wat wanneer ouders het niet eens zijn met elkaar? Of als een ouder niet bereikt kan worden? Wie neemt dan de beslissingen?

Donderdag 27 april 2023 – Het dossier in de jeugdhulp
Welke informatie maakt deel uit van het dossier van de minderjarige cliënt? Wie heeft toegang tot dit dossier? En tot welke informatie? Is er een verschil met het dossier in de gezondheidszorg?

Dinsdag 23 mei 2023 – De vertrouwenspersoon in de jeugdhulp
Elke minderjarige, dus ook een onbekwame, heeft het recht om zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Aan welke voorwaarden moet deze vertrouwenspersoon voldoen? En wat is zijn opdracht? Wat als begeleiders of ouders niet akkoord gaan met de keuze van de minderjarige van een vertrouwenspersoon?…

Donderdag 8 juni 2023 - 't Zitemzo... met de privacy in de jeugdhulp 
Art. 25 DRM stelt dat (minderjarige) cliënten in de jeugdhulp recht hebben op privacy. Wat houdt dit precies in? Kunnen opvoeders of begeleiders de kamer van een jongere in een voorziening binnenkomen zonder zijn toestemming? Om te controleren op drugs? Of om na te kijken of de verwarming en lichten werden uitgeschakeld? …

Donderdag 29 juni 2023 – Verontrusting en het doorbreken van het beroepsgeheim in de jeugdhulp
Wat houdt het beroepsgeheim precies in? En welke uitzonderingen maken het mogelijk om vertrouwelijke informatie van (minderjarige) cliënten te delen met derden? Er wordt bv. stilgestaan bij verontrusting, de noodtoestand, de meldingsplicht, de toestemming van (bekwame) minderjarigen of hun ouders, de uitwisseling van vertrouwelijke informatie in het kader van het gedeeld beroepsgeheim,… als mogelijke uitzonderingen.

Details

Wat: 6 Online vormingssessies (webinars) voor hulpverleners
Wanneer: Telkens op dinsdagnamiddag van 14u tot 16u
Waar: Online via Zoom
Doelgroep: Hulpverleners en professionelen uit diverse sectoren
Prijs: € 30 per sessie
Meer weten en inschrijven via: www.tzitemzo.be (onder vorming op het luik voor professionelen).