Contact  |

De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp

Bent u een ouder of een volwassene die instaat voor de opvoeding van kinderen en jongeren zoals een stiefouder, grootouder of pleegouder? Dan vindt u in deze brochure informatie over de rechten van minderjarigen in de integrale jeugdhulp, en wat dat voor u als ouder of opvoedingsverantwoordelijke betekent.

U vindt er antwoord op deze vragen:

  • Wat zijn de rechten van mijn kind in de integrale jeugdhulpverlening?
  • Wat betekent dat voor mij als ouder of als opvoedingsverantwoordelijke?
  • Wat betekent dat voor de hulpverleners?
  • Als mijn kind hulp krijgt, wat is dan mijn rol als ouder of als opvoedingsverantwoordelijke?
  • Hoe kan ik de rechten van mijn kind helpen beschermen?
  • Wat als ik van mening verschil met mijn kind of als het keuzes maakt waar ik het niet mee eens ben?

Voor bijkomende bestellingen kan je steeds terecht bij het bestelloket

Jongeren die door een megafoon roepen