Contact  |

Ik en Jeugdhulp

De brochures “ ‘tZitemzo…in de jeugdhulp” en “Mijn rechten in de jeugdhulp” worden reeds ruim verspreid. Hulpverleners die kinderen met een mentale handicap of jonge kinderen begeleiden, uitten echter de behoefte naar een meer eenvoudige informatie-drager.

De affiche en het info-boekje “Ik en jeugdhulp” komen hieraan tegemoet. In 11 illustraties worden de rechten in de jeugdhulp voorgesteld. De tekeningen kwamen tot stand in overleg met betrokken kinderen en professionelen. Ook deze illustraties hebben nog de nodige mondelinge toelichting nodig.

Ik en Jeugdhulp