Contact  |

Mijn rechten in de jeugdhulp, -12 jarigen

De brochure ‘Mijn rechten in de jeugdhulp’ richt zich vooral tot kinderen en jongeren tot 12 jaar. In dit boekje kom je te weten wat jij allemaal mag en kan verwachten wanneer je hulp krijgt van een organisatie. Dat zijn je rechten. Er wordt ook verteld wat je ouders en hulpverleners mogen. En je vindt uitleg over wat jeugdhulp is.

Voor bestellingen per post kan je steeds terecht bij het bestelloket.

Deze brochure is ook beschikbaar (downloadversie) in het Frans, Engels en Turks. 

Mijn rechten in de jeugdhulp, -12 jarigen