Contact  |

Vernieuwde werkmap 'Aan de slag met het DRM'

De werkmap 'Aan de slag met het decreet rechtspositie van minderjarige in de integrale jeugdhulp' (DRM) is ontwikkeld door tZitemzo. Dit is een vernieuwde, geactualiseerde versie. 

De werkmap wil: 

  • een concreet antwoord bieden op een aantal vragen,
  • meer duidelijkheid en zekerheid geven over het juridische luik van het DRM
  • een mentaliteitsverandering bij de voorziening en individuele hulpverlener teweegbrengen. 

De werkmap bestaat enkel nog in digitale vorm, en bevat 9 verschillende thematische fiches, en één inleidende fiche. De thematische fiches zijn ook telkens terug te vinden op de thematische webpagina's op deze site. Elk thema is apart te downloaden als pdf, en is op die manier ook gemakkelijk af te drukken. 

De inleidende en thematische fiches vind je hier: 

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij tzitemzo@tzitemzo.be.

Downloaden

Een groep gekleurde mannetjes boven de titel' Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp' vernieuwde werkmap