Contact  |

Werkmap ‘Aan de slag met het DRM'

De werkmap ‘Aan de slag met het decreet Rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (DRM)’ is ontwikkeld door de Kinderrechtswinkel. De werkmap wil:

  • een concreet antwoord bieden op een aantal vragen,
  • meer duidelijkheid en zekerheid geven over het juridische luik van het DRM,
  • een mentaliteitsverandering bij de voorziening en individuele hulpverlener meebrengen.

Het DRM is de start van een proces en niet het eindpunt.  Daarom is in de werkmap een trajectvoorstel opgenomen.  Het doorlopen van dit traject kan een voorziening helpen om de implementatie van het DRP systematisch aan te pakken.

Doorheen de jaren is de werkmap geactualiseerd. De meest recente versie is steeds online te vinden.

Een gedrukte versie van de werkmap kan worden besteld - tegen verzendkosten - door een e-mail te sturen naar info@tzitemzo.be, met vermelding van naam en adres.

Werkmap ‘Aan de slag met het DRM'