Contact  |

Algemeen

Het Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp (DRM) werd samen met het Decreet Integrale Jeugdhulp op 7 mei 2004 goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Op 1 juli 2006 werden de bepalingen van het DRM van kracht in alle betrokken sectoren van de integrale jeugdhulp, nl:

  • Algemeen Welzijnswerk,
  • Bijzondere Jeugdbijstand,
  • Centra voor Integrale Gezinszorg,
  • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg,
  • Centra voor Leerlingenbegeleiding,
  • Kind en Gezin en
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap