Contact  |

Een kind dat achter een laptop zit om een melding te maken

Op 2 januari ging Opgroeipunt van start. Dat bundelt de krachten van JO-lijn en de klachtendienst Kind en Gezin. 

Opgroeipunt, het telefonisch en online meldpunt van Opgroeien, is vanaf nu bereikbaar:

  • op het nieuwe telefoonnummer 078 170 000 (elke werkdag, van 8 tot 20 uur)
  • via het contactformulier (opgroeien.be/opgroeipunt)
  • per brief naar Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

 

Meer weten?

Opgroeipunt is een plek voor het delen van vragen, verhalen en meldingen over:

  • de diensten van Opgroeien zelf, zoals Kind en Gezin en Jeugdhulp, adoptie en zorgtoeslag
  • de organisaties die Opgroeien subsidieert en erkent, zoals kinderopvanglocaties, consultatiebureaus en jeugdhulpvoorzieningen.


Opgroeipunt …

  1. … luistert naar ervaringen met organisaties voor opgroeiende kinderen 
  2. … onderzoekt meldingen of klachten, volgt nauwgezet op en koppelt terug
  3. … doet aanbevelingen om de kwaliteit van de diensten te verbeteren
  4. … geeft advies en tips om een probleem zelf aan te pakken
  5. … zoekt samen met de melder uit waar deze terecht kan met een vraag over Jeugdhulp.