Contact  |

Op 13 februari 2024 werd het langverwachte ontwerp van decreet dat de rechtspositie verbetert voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp ingediend in het Vlaams Parlement. Op dinsdag 12 maart 2024 wordt dit ontwerp van decreet besproken en gestemd in de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.
Het Kinderrechtencommissariaat is gelukkig met dat decreet, niet alleen over de inhoud ervan, maar ook over hoe het ontwerp van decreet tot stand kwam.

De tekst die nu voorligt, beantwoordt grotendeels aan de verwachtingen van het KRC : er komt één globaal decreet dat de rechtspositie van álle kinderen en jongeren in de (gesloten) jeugdhulp garandeert én voorziet in de nodige rechtswaarborgen. Het Kinderrechtencommissariaat is ervan overtuigd dat dit ontwerp van decreet het verschil kan maken, niet alleen voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp, maar ook voor de jeugdhulpvoorzieningen zelf. De uitvoering van het decreet zal de kwaliteit van de hulp verbeteren, en een positieve impact hebben op het welzijn van minderjarigen.

Toch gaat het ontwerp van decreet voor het Kinderrechtencommissariaat niet altijd ver genoeg. Rr zijn nog deze bedenkingen en aanbevelingen. Meer hierover in het beleidsadvies.