Contact  |

Affiche ter aankondiging van de inspiratiedag participatie. "Laat je inspireren door goede praktijken."

PROGRAMMA
 

9.15 ONTHAAL

9.30 PLENAIRE SESSIE:
Participatie belicht vanuit verschillende hoeken

10.45 INSPIRATIESESSIES REEKS 1
Participatie van het jonge kind In dialoog met ervaringsdeskundigen: ervaringskennis inzetten in de jeugdhulp Samen werk(t): de ideale samenwerkingspizza Een Gezinshuis: kleinschalige vorm van jeugdhulp Met Het netwerk rond de tafel, wat met beroepsgeheim? Zelfreflectie rond participatief werken: de grabbelbox en de participatiereflex

12.15 LUNCH

13.30 INSPIRATIESESSIES REEKS 2
Kinder- & jeugdpsychiatrie: van de vaat sorteren tot programma’s hervormen en alles daar tussenin Getuigenis van een ouder: zoektocht naar een evenwaardige positie Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren binnen Stad Gent Jongerenparticipatie: De wereld op zijn kop? Inspraak in een voorziening: de jongerenraad aan het woord

15u PAUZE

15.30 DOSSIER O & AFSLUITENDE REFLECTIES
Teaser theatervoorstelling 'Dossier O'. Met de O van onrecht, onbegrip en onmacht. Maar vooral van opstand. Maar ook over hoe je zo’n jeugd kan overleven, want: ‘Het is nooit te laat.’ 9

Timing: 21/02/'24 van 9u15-16u30
Locatie: VAC- Koningin Maria Hendrikaplein 70 te Gent
Meer info: of via lisa.vercruysse@psyche.be of lisselotte.lowagie@opgroeien.be
InschrijvingInspiratiedag participatie (google.com)