Contact  |

De Raad voor de Journalistiek heeft een richtlijn over de omgang van de pers met minderjarigen opgesteld. Zo zullen minderjarigen - meer dan vroeger - om toestemming worden gevraagd. Om de eigen positie ten aanzien van de beeldvorming van minderjarigen in de jeugdhulp te verduidelijken, heeft Opgroeien ook eigen richtlijnen uitgewerkt.

Wil je een reportage maken of een interview afnemen? Contacteer dan:

Niels Heselmans
Woordvoerder
0473 56 66 22
niels.heselmans@opgroeien.be
Linda Van Weyenberg
Communicatieverantwoordelijke
02 533 13 32
linda.vanweyenberg@opgroeien.be