Contact  |

De cover van het document met aanbevelingen.

KeKi focuste het voorbije jaar op het belang van het kind in de jeugdhulp. Zo deden ze inzichten op door onderzoeken te lezen, met experten te praten, deel te nemen aan evenementen en zelf bijeenkomsten te organiseren. Een 170-tal mensen werden bereikt en het resultaat van deze focuswerking lees je in hun nieuw beleidsadvies "een kinderrechtenperspectief op het belang van het kind in de jeugdhulp".

Het doel van dit beleidsadvies is om de gemaakte leerlessen te bundelen en te richten tot het beleid. De aanbevelingen in een notendop:

  • Aanbeveling 1: Maak van het belang van het kind een prioriteit in beleid
  • Aanbeveling 2: Grijp het belang van het kind vast over beleidsstructuren heen
  • Aanbeveling 3: Zet in op capacity-building rond het belang van het kind
  • Aanbeveling 4: Ondersteun de integratie van het belang van het kind in de pedagogische visie en praktische werkkaders binnen de jeugdhulp
  • Aanbeveling 5: Geef meer ruimte aan participatie van kinderen en jongeren
  • Aanbeveling 6: Geef jeugdhulpverleners voldoende discretionaire beslissingsruimte
  • Aanbeveling 7: Gebruik registraties op een doordachte manier