Contact  |

Een affiche waarop een tekstballon staat met de tekst 'Leidraad Beleidsparticipatie. Inzetten van ervaringskennis tijdens overleg.'

Deze praktische tool, de 'Leidraad Beleidsparticipatie', is ontwikkeld om op een participatieve en impactvolle manier aan de slag te gaan met ervaringskennis tijdens overleg aan de beleidstafel.

Ervaringskennis inzetten tijdens overleg? Lees hier verder over hoe je dat aanpakt volgens cliënten(vertegenwoordigers).

Deze leidraad is het resultaat van een tweejarige participatieve denkoefening met cliënten(vertegenwoordigers) en cliëntenorganisaties (o.a. tZitemzo), met ondersteuning van het Cliëntenforum en agentschap Opgroeien.

#beleidvoerjesamen #ervaringleert #co-creatie