Contact  |

Zowat 350 deelnemers woonden de webinar bij over de intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp. Dit was een initiatief van VAPH, Opgroeien, departement WVG, Zorg en Gezondheid en Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin. Aan het woord kwamen:

  • Peter Casteur, Opgroeien – over de beleidscontext en het kader voor de richtlijn
  • dr. Kathleen De Cuyper en prof. dr. Tim Opgenhaffen – over de ontwikkeling en inhoud van de richtlijn
  • Jos Theunis, VAPH – over een voorstel van meerjarig implementatieproces en de opstart van de dialoog
  • Minister Beke - slotwoord

Linken naar de richtlijn met bijhorend onderzoek en naar de presentatie en opname van de webinar zijn te vinden op de website.