Contact  |

Afschrift van het dossier: enkel in functie van de jeugdhulp. Kan dit nagegaan worden?

Een afschrift is een kopie of letterlijke uitprint van het dossier. De bekwame minderjarige heeft bv. recht op een afschrift van de gegevens waartoe hij inzage heeft.

Van gegevens waartoe hij slechts gedeeltelijk toegang heeft, omdat er bijvoorbeeld ook informatie over derden tussenstaat, kan de minderjarige een rapport vragen. Een rapport is een document dat een samenvatting van het dossier bevat. Een schriftelijke neerslag dus van die informatie waartoe de minderjarige toegang zou hebben via inzage.

Wat er met de informatie in het afschrift gebeurt, heb je als hulpverlener helaas niet in de hand. Je kan enkel benadrukken hoe belangrijk het is om de gegeven informatie verantwoord en enkel in het kader van de jeugdhulp te gebruiken. Het zijn anderen die hier al dan niet op een juiste manier gebruik van maken. Het is dan bijvoorbeeld aan de advocaat en de rechter om dergelijke informatie of afschriften te weren in gerechtelijke procedures.

Tip: Misbruik kan je eventueel proberen voorkomen door op elk blad van een afschrift of rapport in een watermerk of voetnoot te vermelden dat de info vertrouwelijk is en enkel voor jeugdhulpdoeleinden mag gebruikt worden. 

Dossier