Contact  |

Afschrift van het dossier: enkel in functie van de jeugdhulp. Kan dit nagegaan worden?

Wat er met de informatie gebeurt, heb je als hulpverlener helaas niet in de hand. Je kan enkel benadrukken hoe belangrijk het is om de gegeven informatie verantwoord en enkel in het kader van de jeugdhulp te gebruiken. Het zijn anderen die hier al dan niet op een juiste manier gebruik van maken. Het is dan bijvoorbeeld aan de advocaat en de rechter om dergelijke informatie of afschriften te weren in gerechtelijke procedures.

Dossier