Contact  |

Dossier

Het dossier is een essentieel element binnen het decreet Rechtspositie van de minderjarige (DRM, art. 20 - 23). Het DRM gaat hier uitgebreid op in en bepaalt onder meer:

  • wat er in een dossier komt,
  • wie toegang heeft en onder welke voorwaarden,
  • wat er aangevuld moet worden of verwijderd ...

De minderjarige vanaf 12 jaar heeft toegang tot zijn dossier en kan daar ook zaken aan toevoegen of verbeteren.

Het dossier van een minderjarige wordt zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard. Het bevat alle (vertrouwelijke) informatie over de minderjarige, en alle documenten over genomen beslissingen. Voor de hulpverlener is dit dus het werkinstrument bij uitstek. Een correcte omgang met het dossier is daarom in het belang van alle betrokkenen, cliënten én hulpverleners.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

  • Voorjaar '23: 6 Webinars voor hulpverleners over enkele belangrijke elementen binnen de rechtspositie van cliënten in de jeugdhulp

    Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht telkens gedurende een 2-tal uren een belangrijk aspect uit de rechtspositie van minderjarige cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers in de jeugdhulp toe.