Contact  |

Menswaardige behandeling

Minderjarigen worden beschermd tegen elke vorm van geweld binnen de jeugdhulp (DRM, artikel 27 en 28). Elke vorm van onmenselijke of onterende behandeling en geweld is verboden. Bovendien moeten sancties aangepast zijn aan de persoonlijkheid van de minderjarige en in verhouding staan tot de ernst van de feiten of gedragingen. Sancties in de jeugdhulp moeten ook een pedagogisch doel hebben en mogen geen trauma veroorzaken bij de minderjarige.

Dit artikel geeft inhoud aan elk sanctioneringsbeleid binnen de jeugdhulp. Bepaalde zaken mogen niet als straf gebruikt worden zoals:

 • fysiek of geestelijk geweld,
 • onthouden van voedsel of bezoek.

Het geeft ook aan hoe in voorkomend geval met vrijheidsberoving moet worden omgegaan. Dit is aan strikte voorwaarden onderworpen. 

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Najaar '22: 5 Webinars voor hulpverleners over enkele belangrijke elementen binnen de rechtspositie van cliënten in de jeugdhulp

  Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht telkens gedurende een 2-tal uren een belangrijk aspect uit de rechtspositie van minderjarige cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers in de jeugdhulp toe.

 • Terugblik webinar over fixatie en afzondering in de jeugdhulp

  Zowat 350 deelnemers woonden de webinar bij over de intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp. Dit was een initiatief van VAPH, Opgroeien, departement WVG, Zorg en Gezondheid en Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin. Aan het woord kwamen:

  • Peter Casteur, Opgroeien – over de beleidscontext en het kader voor de richtlijn
  • dr. Kathleen De Cuyper en prof. dr. Tim Opgenhaffen – over de ontwikkeling en inhoud van de richtlijn
  • Jos Theunis, VAPH – over een voorstel van meerjarig implementatieproces en de opstart van de dialoog
  • Minister Beke - slotwoord

  Linken naar de richtlijn met bijhorend onderzoek en naar de presentatie en opname van de webinar zijn te vinden op de website.

 • De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen stelde 30 maart 2022 zijn vierde jaarverslag

  Vierde jaarverslag commissie van toezicht