Contact  |

Menswaardige behandeling

Minderjarigen worden beschermd tegen elke vorm van geweld binnen de jeugdhulp (DRM, artikel 27 en 28). Elke vorm van onmenselijke of onterende behandeling en geweld is verboden. Bovendien moeten sancties aangepast zijn aan de persoonlijkheid van de minderjarige en in verhouding staan tot de ernst van de feiten of gedragingen. Sancties in de jeugdhulp moeten ook een pedagogisch doel hebben en mogen geen trauma veroorzaken bij de minderjarige.

Dit artikel geeft inhoud aan elk sanctioneringsbeleid binnen de jeugdhulp. Bepaalde zaken mogen niet als straf gebruikt worden zoals:

 • fysiek of geestelijk geweld,
 • onthouden van voedsel of bezoek.

Het geeft ook aan hoe in voorkomend geval met vrijheidsberoving moet worden omgegaan. Dit is aan strikte voorwaarden onderworpen. 

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Afbeelding met een korte samenvatting van de data met thema's van de webinars

  Najaar '21: Webinars voor hulpverleners over de rechtspositie van cliënten in de jeugdhulp

  Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht telkens gedurende een 2-tal uren een belangrijk aspect uit de rechtspositie van minderjarige cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers in de jeugdhulp toe.

 • drie jongeren samen

  Digitale kick-off: rechtspositie jongeren gesloten settings 3 juni 2021

  Naar een rechtspositie voor jongeren in gesloten settings - focus op ontwikkeling, integratie en participatie: digitale kick-off voor dit beleidstraject. Alle informatie vindt u op de site van jeugdhulp

   

 • Inspirerende sessies in online congres 'geweldig omgaan met agressie'

  Op 23 en 25 februari stelde ICOBA de resultaten voor van het twee jaar durende project 'omgaan met agressie'. De opnames van 25 februari bieden ook heel wat inspirerende sessies om preventief rond dit thema aan de slag te gaan. De opnames zijn te herbekijken via de site van ICOBA: ICOBA - Online congres 'Geweldig omgaan met agressie'

 • De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen publiceert zijn derde jaarverslag

  Derde jaarverslag commissie van toezicht

 • Recente initiatieven vrijheidsbeperkende maatregelen

  Overzicht recente initiatieven preventie van vrijheidsbeperkende maatregelen