Contact  |

Zijn er voorwaarden voor afzondering, of voor de inrichting, de duur en het toezicht bij gebruik van de beveiligingskamer?

De voorwaarden voor het gebruik van een beveiligingskamer zijn dezelfde als die van de tijdelijke afzondering of tijdelijke vrijheidsbeperking. Dit kan enkel wanneer de minderjarige gedrag stelt dat:

  • risico's inhoudt voor zijn eigen fysieke integriteit,
  • risico’s inhoudt voor de fysieke integriteit van medebewoners of personeelsleden,
  • materiële vernietiging inhoudt.

Ook het gebruik van een beveiligingskamer moet duidelijk omschreven zijn in het huishoudelijk reglement (waarom, wanneer, modaliteiten, verslaggeving …) en duidelijk zijn meegedeeld aan de minderjarigen.

Daarnaast voorziet het DRM (artikel 28§5) expliciet dat het huishoudelijk reglement bepalingen bevat over de inrichting en het gebruik van de beveiligingskamer, het beveiligingsdossier, de toegelaten duur van de beveiliging en het toezicht.

Menswaardige behandeling