Contact  |

Respect voor het gezinsleven - recht op contact

Dit thema in het DRM wordt in de nabije toekomst gewijzigd. Daarover later meer. De antwoorden op de vragen die gesteld worden zijn gebaseerd op de regelgeving die momenteel geldt (januari 2023).
 

Minderjarigen hebben het recht om in het eigen gezin te wonen. Enkel als dit niet (langer) in zijn belang is, kan anders worden beslist (DRM, artikel 13-15). De ouders blijven ook dan de eerste opvoedingsverantwoordelijken en zullen, waar aangewezen, bij de hulpverlening betrokken moeten blijven. Ook blijven contacten tussen ouders en hun kinderen steeds mogelijk, tenzij dit ingaat tegen het belang van de minderjarige. Ouders, kinderen, broers, zussen, vrienden … hebben dus het recht persoonlijk contact te houden en dit op diverse manieren: bezoek, e-mail, briefwisseling, telefoon …

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.