Contact  |

Bekwaamheid

Artikel 4 van het decreet Rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp (DRM) stelt dat elke minderjarige bekwaam is zijn rechten zelfstandig uit te oefenen. Er is geen leeftijdsgrens; dit geldt dus voor alle kinderen en jongeren in de integrale jeugdhulp. Voor een aantal rechten moet de jongere wel 12 jaar zijn, zoals:

 • het recht om in te stemmen met het aanbod,
 • het recht op toegang tot zijn dossier,
 • het recht om niet gescheiden te worden van de ouders tegen zijn wil in. 

Maar deze leeftijdsgrens is niet absoluut. Dit drukt enkel een vermoeden van bekwaamheid uit. De hulpverlener kan bijvoorbeeld ook een 11-jarige als bekwaam inschatten. Dat hangt af van de concrete situatie.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Voorjaar '23: 6 Webinars voor hulpverleners over enkele belangrijke elementen binnen de rechtspositie van cliënten in de jeugdhulp

  Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht telkens gedurende een 2-tal uren een belangrijk aspect uit de rechtspositie van minderjarige cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers in de jeugdhulp toe.

 • Een hulpverlener vraagt aan gewonde collega's wie zich liet meeslepen in het conflict

  14 november 2022 'Studiedag Eerste Hulp Bij Hoogconflictueuze Scheiding'

  Op 14 november 2022 organiseert CAW Oost-Vlaanderen , samen met tZitemzo en het IROJ een studiedag over omgaan met conflictueuze scheiding voor hulpverlener.

  Deze studiedag gaat door in het VAC in Gent.