Contact  |

Bekwaamheid

Artikel 4 van het decreet Rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp (DRM) stelt dat elke minderjarige bekwaam is zijn rechten zelfstandig uit te oefenen. Er is geen leeftijdsgrens; dit geldt dus voor alle kinderen en jongeren in de integrale jeugdhulp. Voor een aantal rechten moet de jongere wel 12 jaar zijn, zoals:

  • het recht om in te stemmen met het aanbod,
  • het recht op toegang tot zijn dossier,
  • het recht om niet gescheiden te worden van de ouders tegen zijn wil in. 

Maar deze leeftijdsgrens is niet absoluut. Dit drukt enkel een vermoeden van bekwaamheid uit. De hulpverlener kan bijvoorbeeld ook een 11-jarige als bekwaam inschatten. Dat hangt af van de concrete situatie.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.