Contact  |

Gebeurt het inschatten van de bekwaamheid van een minderjarige bij het eerste contact of bij elk contact opnieuw?

De bekwaamheid van de minderjarige wordt altijd bij de start van de hulpverlening ingeschat. Deze inschatting kan daarna weliswaar evolueren doorheen de tijd of context. Bepaalde omstandigheden of de aard van het hulpaanbod kunnen de inschatting beïnvloeden tijdens het hulpverleningstraject. In een crisissituatie bijvoorbeeld kan het bezoek van een bepaald familielid worden geweigerd in het belang van de minderjarige die in een residentiële voorziening verblijft. Ook als er veel tijd verloopt tussen de contacten, wordt de inschatting opnieuw gedaan. Een 11-jarige leerling zal door een CLB-medewerker anders worden ingeschat als hij 3 jaar later nog eens op afspraak komt.

Bekwaamheid