Contact  |

Belang

Het belang van het kind vormt de belangrijkste overweging in de hele jeugdhulp. Het is ook één van de hoofdprincipes in het Kinderrechtenverdrag (IVRK, artikel 3).

Het belang van de minderjarige stuurt elk handelen van de hulpverlener. Dat wordt in elke concrete situatie gewikt en gewogen, in samenspraak met de minderjarige zelf en eventueel ook met de ouder(s). De uiteindelijke inschatting van dit belang blijft de verantwoordelijkheid van de hulpverlener. Hierbij houdt hij rekening met de leeftijd en maturiteit van de minderjarige, de eventuele urgentie, de bespreekbaarheid van de hulpvraag met de ouders …

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Een hulpverlener vraagt aan gewonde collega's wie zich liet meeslepen in het conflict

  4 december 2023 'Studiedag Eerste Hulp Bij Hoogconflictueuze Scheiding'

  Op 4 december 2023 organiseert CAW Oost-Vlaanderen , samen met tZitemzo en het IROJ een studiedag over omgaan met conflictueuze scheiding voor hulpverlener.

  Deze studiedag gaat door in het Auditorium van de Arteveldehogeschool aan het Sint-Annaplein in Gent. 

 • Keki: Stappenplan Belang van het Kind

  Stappenplan Belang van het Kind: in 5 stappen naar een beslissing in het belang van het kind

  KeKi ontwikkelde samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media een stappenplan over het belang van het kind, gericht naar actoren in Vlaanderen die beroepsmatig of vrijwillig werken met kinderen en jongeren in diverse professionele contexten 

  Meer info: Belang van het kind | KeKi