Contact  |

Belang

Het belang van het kind vormt de belangrijkste overweging in de hele jeugdhulp. Het is ook één van de hoofdprincipes in het Kinderrechtenverdrag (IVRK, artikel 3).

Het belang van de minderjarige stuurt elk handelen van de hulpverlener. Dat wordt in elke concrete situatie gewikt en gewogen, in samenspraak met de minderjarige zelf en eventueel ook met de ouder(s). De uiteindelijke inschatting van dit belang blijft de verantwoordelijkheid van de hulpverlener. Hierbij houdt hij rekening met de leeftijd en maturiteit van de minderjarige, de eventuele urgentie, de bespreekbaarheid van de hulpvraag met de ouders …

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

  • Zomer '22: Webinars voor hulpverleners over de rechtspositie van cliënten in de jeugdhulp

    Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht telkens gedurende een 2-tal uren een belangrijk aspect uit de rechtspositie van minderjarige cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers in de jeugdhulp toe.

  • Keki: Stappenplan Belang van het Kind

    Stappenplan Belang van het Kind: in 5 stappen naar een beslissing in het belang van het kind

    KeKi ontwikkelde samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media een stappenplan over het belang van het kind, gericht naar actoren in Vlaanderen die beroepsmatig of vrijwillig werken met kinderen en jongeren in diverse professionele contexten 

    Meer info: Belang van het kind | KeKi