Contact  |

Belang

Het belang van het kind vormt de belangrijkste overweging in de hele jeugdhulp. Het is ook één van de hoofdprincipes in het Kinderrechtenverdrag (IVRK, artikel 3).

Het belang van de minderjarige stuurt elk handelen van de hulpverlener. Dat wordt in elke concrete situatie gewikt en gewogen, in samenspraak met de minderjarige zelf en eventueel ook met de ouder(s). De uiteindelijke inschatting van dit belang blijft de verantwoordelijkheid van de hulpverlener. Hierbij houdt hij rekening met de leeftijd en maturiteit van de minderjarige, de eventuele urgentie, de bespreekbaarheid van de hulpvraag met de ouders …

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.