Contact  |

Algemeen

Het DRM vertaalt de rechten die minderjarigen sowieso hebben volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind IVRK, naar de context van de hulpverlening. Want ook in de jeugdhulp, behoudt een minderjarige zijn rechten.

Het DRM, voluit 'decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht' geldt in alle sectoren, diensten en voorzieningen die onder het toepassingsgebied van integrale jeugdhulp en het jeugddelinquentierecht vallen. Het gaat onder meer over

De rechten in het DRM zijn van toepassing op alle minderjarigen in de integrale jeugdhulp én meerderjarigen voor wie jeugdhulp georganiseerd wordt of ten aanzien van wie een reactie loopt in het kader van het jeugddelinquentiedecreet.  

Het DRM nodigt jeugdhulpaanbieders uit tot een voortdurend proces van reflectie over het eigen handelen, tot dialoog en tot het delen van ervaringen.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Voorjaar '23: 6 Webinars voor hulpverleners over enkele belangrijke elementen binnen de rechtspositie van cliënten in de jeugdhulp

  Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht telkens gedurende een 2-tal uren een belangrijk aspect uit de rechtspositie van minderjarige cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers in de jeugdhulp toe.

 • 13/12/'22: Save the date studiedag participatie, leefklimaat en kinderrechten in de residentiële jeugdhulp

  Begeleiders, hulpverleners en directies werken hard aan een ontwikkelingsgericht leefklimaat en aan het waarborgen van de rechten van kinderen en jongeren. Dit versterkt de groeikansen van jongeren. Op 13 december organiseren het Steunpunt WVG en beleidsdomein WVG een studiedag met een presentatie van het studiewerk hierover. Daarbij wordt ingezoomd op goede praktijken - gericht op kinderen en jongeren die verblijven in de jeugdhulp, in zorgorganisaties voor jongeren met een handicap of in de jeugdpsychiatrie. We gaan in dialoog met voorzieningen en vertegenwoordigers van jongeren en ouders om de implementatie van de goede praktijken in de voorzieningen te bevorderen.

 • Gewijzigde telefoonnummers buitendiensten Jeugdhulp

  De voorbije weken en maanden zijn de telefoonnummers van de buitendiensten Jeugdhulp gewijzigd (uitgezonderd de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum).

 • De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen stelde 30 maart 2022 zijn vierde jaarverslag

  Vierde jaarverslag commissie van toezicht

 • Belangrijke wijzigingen rechten in de jeugdhulp in 2019

  Belangrijke wijzigingen in de rechten van jongeren en ouders in de jeugdhulp