Contact  |

Algemeen

Het DRM vertaalt de rechten die minderjarigen sowieso hebben volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind IVRK, naar de context van de hulpverlening. Want ook in de jeugdhulp, behoudt een minderjarige zijn rechten.

Het DRM, voluit 'decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht' geldt in alle sectoren, diensten en voorzieningen die onder het toepassingsgebied van integrale jeugdhulp en het jeugddelinquentierecht vallen. Het gaat onder meer over

De rechten in het DRM zijn van toepassing op alle minderjarigen in de integrale jeugdhulp én meerderjarigen voor wie jeugdhulp georganiseerd wordt of ten aanzien van wie een reactie loopt in het kader van het jeugddelinquentiedecreet.  

Het DRM nodigt jeugdhulpaanbieders uit tot een voortdurend proces van reflectie over het eigen handelen, tot dialoog en tot het delen van ervaringen.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Afbeelding met een korte samenvatting van de data met thema's van de webinars

  Najaar '21: Webinars voor hulpverleners over de rechtspositie van cliënten in de jeugdhulp

  Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht telkens gedurende een 2-tal uren een belangrijk aspect uit de rechtspositie van minderjarige cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers in de jeugdhulp toe.

 • drie jongeren samen

  Digitale kick-off: rechtspositie jongeren gesloten settings 3 juni 2021

  Naar een rechtspositie voor jongeren in gesloten settings - focus op ontwikkeling, integratie en participatie: digitale kick-off voor dit beleidstraject. Alle informatie vindt u op de site van jeugdhulp

   

 • De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen publiceert zijn derde jaarverslag

  Derde jaarverslag commissie van toezicht

 • Belangrijke wijzigingen rechten in de jeugdhulp

  Belangrijke wijzigingen in de rechten van jongeren en ouders in de jeugdhulp