Contact  |

Informatie

Minderjarigen hebben recht op duidelijke, begrijpbare en volledige informatie over de jeugdhulp (DRM, artikels 11 en 12). Het initiatief hiervoor ligt bij de jeugdhulpverlener. De minderjarige moet het dus niet zelf vragen of opzoeken.

Dit artikel is heel ruim te interpreteren. Het omvat alle mogelijke informatie in de concrete situatie van de minderjarige, zoals:

 • de precieze inhoud van de probleemstelling en het hulpaanbod,
 • de vermoedelijke doeltreffendheid ervan,
 • de verschillende fases of tussenkomsten,
 • wie er nog geïnformeerd zal worden,
 • de mogelijke consequenties (ook als de minderjarige niet ingaat op het hulpaanbod),
 • de kostprijs,
 • de klachtenprocedure,
 • de ideologie van de voorziening,
 • de rol van de minderjarige zelf ...

De minderjarige moet de gegeven info kunnen begrijpen. Helder communiceren houdt daarom niet enkel rekening met de leeftijd van het kind of de jongere, maar ook met het ontwikkelingsniveau, de emotionele toestand, de persoonlijkheid en de context. Die bepalen mee wanneer welke informatie wordt gegeven.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Vernieuwd decreet rechtspositie

  Op 27 maart keurde het Vlaams Parlement het decreet goed dat het decreet over de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp en binnen het jeugddelinquentierecht (DRM) grondig wijzigt. Met deze wijzigingen biedt het DRM een duidelijker rechtenkader voor minderjarigen in die context

  In lijn met het oorspronkelijke decreet leggen de wijzigingen een grote nadruk op participatie en dialoog met het kind of jongere en de context. In deze video, met vertaling in Vlaamse gebarentaal, duiden de leidend ambtenaren van Departement Zorg, Opgroeien en het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap het waarom en de grote lijnen van de wijzigingen. 

  De wijzigingen kwamen tot stand na een uitvoerig intersectoraal traject, waarbij ook overleg was met koepels, cliënten- en kinderrechtenorganisaties.

  Het volledige decreet en de parlementaire documenten zijn online te vinden. Voor een vlottere leesbaarheid stellen we voorlopig deze compilatietekst ter beschikking. 

  De wijzigingen zullen ook een impact hebben op je organisatie.  Daarom werken we aan nieuw communicatiemateriaal. Dat gaat over aangepaste brochures, informatieve video's en digitale content. Dat alles zal helpen om kinderen, jongeren en ouders te informeren over de rechten van de minderjarigen. Het materiaal komt beschikbaar in het najaar van 2024. 

  Daarnaast komt er een ondersteuningstraject met (digitale) informatiesessies en e-learnings. Ook de site rechtspositie.be wordt geactualiseerd. Zo hebben jij en je team alle nodige info om de nieuwe regelgeving effectief toe te passen. Ook dit traject start in het najaar 2024. Alle materiaal zal te vinden zijn op www.rechtspositie.be. We houden je daarvan uiteraard op de hoogte.