Contact  |

Informatie

Minderjarigen hebben recht op duidelijke, begrijpbare en volledige informatie over de jeugdhulp (DRM, artikels 11 en 12). Het initiatief hiervoor ligt bij de jeugdhulpverlener. De minderjarige moet het dus niet zelf vragen of opzoeken.

Dit artikel is heel ruim te interpreteren. Het omvat alle mogelijke informatie in de concrete situatie van de minderjarige, zoals:

 • de precieze inhoud van de probleemstelling en het hulpaanbod,
 • de vermoedelijke doeltreffendheid ervan,
 • de verschillende fases of tussenkomsten,
 • wie er nog geïnformeerd zal worden,
 • de mogelijke consequenties (ook als de minderjarige niet ingaat op het hulpaanbod),
 • de kostprijs,
 • de klachtenprocedure,
 • de ideologie van de voorziening,
 • de rol van de minderjarige zelf ...

De minderjarige moet de gegeven info kunnen begrijpen. Helder communiceren houdt daarom niet enkel rekening met de leeftijd van het kind of de jongere, maar ook met het ontwikkelingsniveau, de emotionele toestand, de persoonlijkheid en de context. Die bepalen mee wanneer welke informatie wordt gegeven.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Afbeelding met een korte samenvatting van de data met thema's van de webinars

  Najaar '21: Webinars voor hulpverleners over de rechtspositie van cliënten in de jeugdhulp

  Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht telkens gedurende een 2-tal uren een belangrijk aspect uit de rechtspositie van minderjarige cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers in de jeugdhulp toe.