Contact  |

In welke taal moeten anderstalige leerlingen informatie krijgen? Kan een leerling een vertaling van het dossier eisen?

Kinderen en jongeren in de jeugdhulp hebben recht op informatie over hun rechten en plichten. De gegeven informatie moet ook begrijpelijk zijn. Vertalingen en het gebruik van tolken zijn dus te overwegen. Maar in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld een niet frequent gesproken taal) is dit praktisch onhaalbaar. Het decreet voorziet hier niet in een verplichting. Momenteel zijn de brochures over de rechten van de minderjarige in de jeugdhulp in 5 talen beschikbaar. Deze zijn te bestellen via het elektronisch bestelloket van de Vlaamse overheid.

Ook het taalgebruik in het dossier verdient aandacht. Hoe moeilijker het vakjargon, hoe meer aandacht er moet gaan naar de nodige toelichting waarop de minderjarige recht heeft.

Informatie