Contact  |

Welke informatie kan een hulpverlener doorgeven aan de politie?

Alle informatie die men verkrijgt bij de uitoefening van zijn beroep als hulpverlener is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim wordt juridisch heel erg strikt toegepast en er worden enkel uitzonderingen aanvaard wanneer deze voorzien worden door de wet of algemeen aanvaard worden door rechtspraak. De geheimhoudingsplicht is er ook t.a.v. de politie. Enkel een ‘noodtoestand’ kan leiden tot het doorgeven van informatie aan de politie. In de andere gevallen moet een hulpverlener zijn beroepsgeheim inroepen indien hij wordt bevraagd door de politie over het reilen en zeilen van een bepaalde minderjarige. Enkel tijdens een getuigenis voor de rechter kan hij deze zwijgplicht doorbreken.

Beroepsgeheim