Contact  |

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim (Strafwetboek, artikel 458) is van toepassing op alle personen die meewerken aan de jeugdhulp. Dit is een van de sleutelelementen in de hulpverlening en van fundamenteel belang voor de ontwikkeling en het behoud van de vertrouwensrelatie. Want zonder dit vertrouwen heeft hulpverlening geen kans op slagen. De minderjarige moet erop kunnen rekenen dat de hulpverlener niet zomaar doorgeeft wat hij hem toevertrouwde. Binnen de hulpverlening kunnen wel gegevens gedeeld worden, onder welbepaalde voorwaarden en aan welbepaalde personen, onder de noemer ‘gedeeld’ beroepsgeheim (Decreet IJH, artikel 72 en 74). Daarnaast bestaan er ook specifieke regels voor bepaalde soorten gegevens, zoals informatie in verband met de gezondheid.

Het beroepsgeheim houdt een zwijgplicht in. Die wordt zo belangrijk geacht, dat het verbreken ervan strafbaar is. Enkel in uitzonderlijke situaties, doorgaans bij wet bepaald, kan hiervan worden afgeweken.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Een dokter vertelt een overduidelijk zwanger meisje dat haar ouders gaan merken dat ze zwanger is, zelfs al heeft de arts beroepsgeheim.

  Najaar '23: interactieve workshop m.b.t. het beroepsgeheim in de jeugdhulp voor jeugdhulpverleners

  tZitemzo organiseert dit najaar een 2-delige interactieve workshop m.b.t. het beroepsgeheim in de jeugdhulp in Geraardsbergen en Gent. Deze vorming bestaat uit:
  Een opgenomen theoretische (powerpoint)presentatie over het juridisch kader mét mondelinge toelichting, vooraf te bekijken op eigen tempo.
  En een fysieke, interactieve workshop voor het bespreken van concrete vragen en casussen uit de praktijk.

 • Voorjaar '23: 6 Webinars voor hulpverleners over enkele belangrijke elementen binnen de rechtspositie van cliënten in de jeugdhulp

  Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht telkens gedurende een 2-tal uren een belangrijk aspect uit de rechtspositie van minderjarige cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers in de jeugdhulp toe.

 • Aanbevelingen getuigenissen en beeldvorming minderjarigen in de jeugdhulp

  De Raad voor de Journalistiek heeft een richtlijn over de omgang van de pers met minderjarigen opgesteld. Zo zullen minderjarigen - meer dan vroeger - om toestemming worden gevraagd. Om de eigen positie ten aanzien van de beeldvorming van minderjarigen in de jeugdhulp te verduidelijken, heeft Opgroeien ook eigen richtlijnen uitgewerkt.