Contact  |

Heeft de vertrouwenspersoon binnen de integrale jeugdhulp beroepsgeheim?

Omwille van de medewerking binnen de jeugdhulp is de vertrouwenspersoon inderdaad onderworpen aan de geheimhoudingsplicht. Hij kan vertrouwelijke informatie die hij verneemt als vertrouwenspersoon niet zomaar bespreken met derden.

Minderjarigen in de jeugdhulp kunnen ook steunfiguren hebben. Dat zijn personen in wie hij veel vertrouwen stelt, maar die niet voldoen aan alle voorwaarden van vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een 17-jarige vriendin. Zij worden in de jeugdhulp soms wel toegelaten om gesprekken bij te wonen. Zij zijn echter niet gehouden aan het beroepsgeheim, dus de hulpverlener moet hier zeer omzichtig omgaan met vertrouwelijke informatie. 

Beroepsgeheim