Contact  |

Heeft de vertrouwenspersoon binnen de integrale jeugdhulp beroepsgeheim?

Omwille van zijn medewerking binnen de jeugdhulp is de vertrouwenspersoon inderdaad onderworpen aan de geheimhoudingsplicht. Hij kan vertrouwelijke informatie die hij verneemt als vertrouwenspersoon hierdoor niet zomaar bespreken met derden.

Minderjarigen in de jeugdhulp kunnen in de praktijk soms ook steunfiguren hebben. Dat zijn personen in wie zij veel vertrouwen stellen, maar die niet voldoen aan alle voorwaarden van vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een 17-jarige vriendin. Zij worden in de jeugdhulp soms wel toegelaten om gesprekken bij te wonen. Zij zijn echter niet gehouden aan het beroepsgeheim, dus de hulpverlener moet hier zeer omzichtig omgaan met vertrouwelijke informatie. 

Beroepsgeheim