Contact  |

Personeelsleden in het onderwijs hebben geen beroepsgeheim. Wat als ze optreden als vertrouwenspersoon van een minderjarige?

Onderwijzend personeel heeft een ambtsgeheim en geen beroepsgeheim. Maar als ze optreden als vertrouwenspersoon binnen de jeugdhulp, vallen ze wel onder de regels van het beroepsgeheim voor informatie die ze vernemen in die hoedanigheid.

Beroepsgeheim