Contact  |

Privacy

De minderjarige heeft recht op respect voor zijn privacy en op bescherming van zijn persoonsgegevens (DRM, artikel 25). Waar privacy een erg omvattend begrip is, gaat de bescherming van persoonsgegevens eerder over de technische aspecten van opslag, beheer, inzage en aanpassingen van persoonsgegevens.

Binnen de hulpverlening moet de privésfeer van de minderjarige zo goed mogelijk beschermd en gerespecteerd worden. Hieronder vallen fundamentele persoonlijke kenmerken en keuzes, zoals:

  • politieke of ideologische overtuiging,
  • levensbeschouwing,
  • seksuele geaardheid,
  • recht op contact met gezinsleden,
  • fysieke en psychische integriteit …

En het gaat ook over kleinere zaken, zoals eigen kleding, een ruimte om zich terug te trekken, keuze van boeken en hobby …

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

  • Afbeelding met een korte samenvatting van de data met thema's van de webinars

    Najaar '21: Webinars voor hulpverleners over de rechtspositie van cliënten in de jeugdhulp

    Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht telkens gedurende een 2-tal uren een belangrijk aspect uit de rechtspositie van minderjarige cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers in de jeugdhulp toe.