Contact  |

Privacy

Dit thema in het DRM wordt in de nabije toekomst gewijzigd. Daarover later meer. De antwoorden op de vragen die gesteld worden zijn gebaseerd op de regelgeving die momenteel geldt (januari 2023).
 

De minderjarige heeft recht op respect voor zijn privacy en op bescherming van zijn persoonsgegevens (DRM, artikel 25). Waar privacy een erg omvattend begrip is, gaat de bescherming van persoonsgegevens eerder over de technische aspecten van opslag, beheer, inzage en aanpassingen van persoonsgegevens.

Binnen de hulpverlening moet de privésfeer van de minderjarige zo goed mogelijk beschermd en gerespecteerd worden. Hieronder vallen fundamentele persoonlijke kenmerken en keuzes, zoals:

 • politieke of ideologische overtuiging,
 • levensbeschouwing,
 • seksuele geaardheid,
 • recht op contact met gezinsleden,
 • fysieke en psychische integriteit …

En het gaat ook over kleinere zaken, zoals eigen kleding, een ruimte om zich terug te trekken, keuze van boeken en hobby …

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Voorjaar '23: 6 Webinars voor hulpverleners over enkele belangrijke elementen binnen de rechtspositie van cliënten in de jeugdhulp

  Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht telkens gedurende een 2-tal uren een belangrijk aspect uit de rechtspositie van minderjarige cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers in de jeugdhulp toe.

 • Aanbevelingen getuigenissen en beeldvorming minderjarigen in de jeugdhulp

  De Raad voor de Journalistiek heeft een richtlijn over de omgang van de pers met minderjarigen opgesteld. Zo zullen minderjarigen - meer dan vroeger - om toestemming worden gevraagd. Om de eigen positie ten aanzien van de beeldvorming van minderjarigen in de jeugdhulp te verduidelijken, heeft Opgroeien ook eigen richtlijnen uitgewerkt.