Contact  |

Kunnen minderjarigen zelfstandig beslissingen nemen over de verwerking van hun persoonsgegevens?

De begrippen ‘privacy’ en ‘verwerking persoonsgegevens ‘ zijn niet zomaar inwisselbaar. Privacy is de algemene term waarmee bedoeld wordt dat iedereen, ook minderjarigen, bepaalde zaken voor zichzelf mag en kan houden, met name gevoelige informatie over zichzelf. De verwerking, registratie, inzage enz. van al dan niet gevoelige persoonsgegevens valt onder specifieke regelgeving en is dus beperkter dan het algemene recht op privacy. Zo valt een dagboek van een minderjarige wel degelijk onder zijn privéleven, maar dit is geen ‘persoonsgegeven’ zoals bedoeld in de Wet Verwerking Persoonsgegevens.

De EU heeft de regelgeving rond de verwerking van persoonsgegevens steeds sterker gereguleerd. Zo stelt de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) dat minderjarigen pas vanaf 16 jaar zelf toestemming kunnen geven voor de verwerking van gegevens in het kader van een voor hen rechtstreeks aanbod van onlinediensten (bv. om een profiel aan te maken op sociale media). Voor jongere minderjarigen is de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. Lidstaten kunnen deze leeftijd eventueel wel verlagen naar minimum 13 jaar, zoals ook gebeurde in België.

Momenteel wordt gesleuteld aan de verdere uitwerking van de AVG in België, met daarbij ook aandacht voor de vraag in welke situaties en onder welke voorwaarden minderjarigen zelf beslissingen kunnen nemen m.b.t. de verwerking van hun persoonsgegevens.

Privacy