Contact  |

Klachten

De minderjarige heeft het recht een klacht in te dienen wanneer zijn rechten in de jeugdhulp worden geschonden (DRM, artikel 29). Dit kan meerdere vormen aannemen: de inhoud van het aanbod, de aanpak en werkwijze, de leefomstandigheden, bepaalde rechten die niet worden gerespecteerd …

Het DRM zelf bepaalt niet hoe dat precies moet. Hier is telkens de sectorale regelgeving van kracht en heeft elke voorziening zijn klachtenprocedure. Verder zijn er een aantal instanties die kunnen worden aangesproken:

Jongeren die verblijven in een gesloten of besloten voorziening, kunnen problemen ook melden aan de leden van de Commissie van toezicht die regelmatig de locaties bezoeken.

Over dit klachtrecht moet de minderjarige correct en tijdig worden geïnformeerd. Toch hoeft het niet altijd zo ver te komen. Eerst kan geprobeerd worden het gesprek aan te gaan met de hulpverlener of zijn directie. Als dit niet voldoet, kan extern een klacht worden ingediend bij de instantie die daarvoor sectoraal bevoegd is.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

  • De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen stelde 30 maart 2022 zijn vierde jaarverslag

    Vierde jaarverslag commissie van toezicht