Contact  |

Hoe vang je een klacht best op?

Bij klachten is het aangewezen om dit zo direct mogelijk te regelen, om escalatie te voorkomen. Probeer in eerste instantie het gesprek aan te gaan met de hulpverlener in kwestie of zijn directie. Lukt dat niet? Dan kan een klacht worden ingediend bij de instantie die daarvoor sectoraal bevoegd is. Zo hebben de sectoren in de jeugdhulp elk hun eigen klachtensysteem, al dan niet decretaal verplicht.

Is het vertrouwen weg of komt er geen bevredigende oplossing, dan kan de minderjarige terecht bij de JO-lijn of de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat.

In de residentiële jeugdhulp kan ook melding gemaakt worden bij de Commissie van toezicht. Maandcommissarissen brengen regelmatig een bezoek aan de voorzieningen. Ze doen mee met activiteiten en hebben gesprekken met jongeren, opvoeders en directies. De maandcommissaris luistert naar de bekommernissen van jongeren en kan een verbindingspersoon zijn bij conflicten.

Klachten