Contact  |

Waarom regelt het DRM de klachtenprocedure niet?

Het DRM stelt dat een (minderjarige) cliënt klachtrecht heeft maar zegt niet hoe voorzieningen dit klachtrecht moeten realiseren. Hiervoor wijst het decreet naar de bestaande sectorale regelgeving. Het DRM wilde immers geen afbreuk doen aan bestaande goede praktijken, en de opgebouwde sectorspecifieke expertise in het werkveld.

Klachten