Contact  |

Waarom kan een leerling niet rechtstreekse klacht indienen tegen een hulpverlener van het CLB?

De leerling kan een klacht neerleggen tegen een CLB over de inhoud van de leerlingbegeleiding, de wijze waarop ze wordt aangeboden en de niet-naleving van de rechten, zoals opgesomd in het decreet rechtspositie. Het is echter niet de bedoeling dat de leerling het individueel handelen van de hulpverlener kan aanklagen.

Klachten