Contact  |

Inspraak en participatie

Minderjarigen hebben recht op inspraak en participatie in hun eigen hulpverleningstraject (DRM, artikels 16 tot en met 19).

Voorzieningen moeten een (collectieve) inspraakregeling voorzien.

De inbreng van de minderjarige is essentieel voor het slagen van de hulpverlening: hij kan aangeven hoe hij de situatie inschat en geeft zo ook belangrijke informatie aan de hulpverlener. Deze moet daar passend belang aan geven. Dit recht op inspraak en participatie betekent niet dat de minderjarige altijd gelijk heeft of steeds moet worden gevolgd. De hulpverlener behoudt zijn eigen professioneel inzicht en verantwoordelijkheid. Als hij afwijkt van wat de minderjarige wenst, dient dit goed uitgelegd en gemotiveerd te worden. 

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Foto participatiekompas

  Intervisietraject Participatiekompas

  Werk je in de jeugdhulp en wil je méér doen voor je cliënten? Dan is het gloednieuwe intervisietraject over ons participatiekompas allicht iets voor jou.

  Het Participatiekompas is een instrument dat richting geeft aan jeugdhulporganisaties om actief aan de slag te gaan met hun participatiebeleid. Het biedt praktische handvatten en inspirerende voorbeelden voor zowel jeugdhulpmedewerkers als hun cliënten en het houdt rekening met het kader en de cliëntsystemen waarin zij werken.

  Het Participatiekompas werd ontwikkeld vanuit de praktijk, in samenspraak met verschillende actoren en partners in de jeugdhulpverlening. In 2020 - 2021 organiseren we twee intervisietrajecten, zodat je in je eigen organisatie vlot aan de slag kan met het kompas.

 • Afbeelding met een korte samenvatting van de data met thema's van de webinars

  Najaar '21: Webinars voor hulpverleners over de rechtspositie van cliënten in de jeugdhulp

  Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht telkens gedurende een 2-tal uren een belangrijk aspect uit de rechtspositie van minderjarige cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers in de jeugdhulp toe.

 • Tekening van een hulpverlener die zichzelf een spiegel voorhoudt.

  Najaar '21: Lanceermomenten 'Grabbelbox' participatief hulpverlenen

  Neem deel aan een van de 3 lanceermomenten die georganiseerd worden door de werkgroep participatie van het IROJ Oost-Vlaanderen om kennis te maken met een praktijkgericht instrument:
  Door stil te staan bij je eigen handelen en daarover te reflecteren, kan je als hulpverlener groeien en je houding bijsturen waardoor je cliënten maximaal aan het stuur zet van hun eigen traject.

  De organisatie van het lanceermoment is corona-proof. De plaatsen zijn beperkt!

  woensdagnamiddag 6 oktober 2021 - Kloosterstraat, 40 te Zottegem
  woensdagnamiddag 20 oktober 2021 in het VAC Gent  
  woensdagnamiddag 24 november 2021-  Digitaal

  Meer info over deze lanceermomenten vind je hier.

 • Onderzoek steunfiguren in de jeugdhulp: rapport en tips

  Versterkt inzetten op werken met steunfiguren is belangrijk in participatief werken, en is een goede basis om aan het recht op vertrouwenspersoon te werken. VIVES deed in opdracht van IROJ West-Vlaanderen onderzoek naar steunfiguren voor jongeren in de jeugdhulp. Alle informatie, zoals het onderzoeksrapport en praktische tips, zijn te raadplegen op de website van het IROJ.

   

 • Inspirerende sessies in online congres 'geweldig omgaan met agressie'

  Op 23 en 25 februari stelde ICOBA de resultaten voor van het twee jaar durende project 'omgaan met agressie'. De opnames van 25 februari bieden ook heel wat inspirerende sessies om preventief rond dit thema aan de slag te gaan. De opnames zijn te herbekijken via de site van ICOBA: ICOBA - Online congres 'Geweldig omgaan met agressie'

 • Verslagboek dialoogdag pleegzorg

  Verslagboek dialoogdag pleegzorg