Contact  |

Inspraak en participatie

Minderjarigen hebben recht op inspraak en participatie in hun eigen hulpverleningstraject (DRM, artikels 16 tot en met 19).

Voorzieningen moeten een (collectieve) inspraakregeling voorzien.

De inbreng van de minderjarige is essentieel voor het slagen van de hulpverlening: hij kan aangeven hoe hij de situatie inschat en geeft zo ook belangrijke informatie aan de hulpverlener. Deze moet daar passend belang aan geven. Dit recht op inspraak en participatie betekent niet dat de minderjarige altijd gelijk heeft of steeds moet worden gevolgd. De hulpverlener behoudt zijn eigen professioneel inzicht en verantwoordelijkheid. Als hij afwijkt van wat de minderjarige wenst, dient dit goed uitgelegd en gemotiveerd te worden. 

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Affiche ter aankondiging van de inspiratiedag participatie. "Laat je inspireren door goede praktijken."

  21/02/'24 INSPIRATIEDAG PARTICIPATIE IN DE JEUGDHULP

  PROGRAMMA
   

  9.15 ONTHAAL

  9.30 PLENAIRE SESSIE:
  Participatie belicht vanuit verschillende hoeken

  10.45 INSPIRATIESESSIES REEKS 1
  Participatie van het jonge kind In dialoog met ervaringsdeskundigen: ervaringskennis inzetten in de jeugdhulp Samen werk(t): de ideale samenwerkingspizza Een Gezinshuis: kleinschalige vorm van jeugdhulp Met Het netwerk rond de tafel, wat met beroepsgeheim? Zelfreflectie rond participatief werken: de grabbelbox en de participatiereflex

  12.15 LUNCH

  13.30 INSPIRATIESESSIES REEKS 2
  Kinder- & jeugdpsychiatrie: van de vaat sorteren tot programma’s hervormen en alles daar tussenin Getuigenis van een ouder: zoektocht naar een evenwaardige positie Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren binnen Stad Gent Jongerenparticipatie: De wereld op zijn kop? Inspraak in een voorziening: de jongerenraad aan het woord

  15u PAUZE

  15.30 DOSSIER O & AFSLUITENDE REFLECTIES
  Teaser theatervoorstelling 'Dossier O'. Met de O van onrecht, onbegrip en onmacht. Maar vooral van opstand. Maar ook over hoe je zo’n jeugd kan overleven, want: ‘Het is nooit te laat.’ 9

  Timing: 21/02/'24 van 9u15-16u30
  Locatie: VAC- Koningin Maria Hendrikaplein 70 te Gent
  Meer info: of via lisa.vercruysse@psyche.be of lisselotte.lowagie@opgroeien.be
  InschrijvingInspiratiedag participatie (google.com)

 • Een affiche waarop een tekstballon staat met de tekst 'Leidraad Beleidsparticipatie. Inzetten van ervaringskennis tijdens overleg.'

  Leidraad beleidsparticipatie

  Deze praktische tool, de 'Leidraad Beleidsparticipatie', is ontwikkeld om op een participatieve en impactvolle manier aan de slag te gaan met ervaringskennis tijdens overleg aan de beleidstafel.

  Ervaringskennis inzetten tijdens overleg? Lees hier verder over hoe je dat aanpakt volgens cliënten(vertegenwoordigers).

  Deze leidraad is het resultaat van een tweejarige participatieve denkoefening met cliënten(vertegenwoordigers) en cliëntenorganisaties (o.a. tZitemzo), met ondersteuning van het Cliëntenforum en agentschap Opgroeien.

  #beleidvoerjesamen #ervaringleert #co-creatie

 • Enkele kinderen, samen op (de) weg

  'Kinderen tonen de weg': Voorstelling jaarverslag 2022 Kinderrechtencommissariaat

  Op donderdag 16 november 2023 stelde Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens haar jaarverslag 2022-2023 voor in het Vlaams Parlement.