Contact  |

Inspraak en participatie

Minderjarigen hebben recht op inspraak en participatie in hun eigen hulpverleningstraject (DRM, artikels 16 tot en met 19).

Voorzieningen moeten een (collectieve) inspraakregeling voorzien.

De inbreng van de minderjarige is essentieel voor het slagen van de hulpverlening: hij kan aangeven hoe hij de situatie inschat en geeft zo ook belangrijke informatie aan de hulpverlener. Deze moet daar passend belang aan geven. Dit recht op inspraak en participatie betekent niet dat de minderjarige altijd gelijk heeft of steeds moet worden gevolgd. De hulpverlener behoudt zijn eigen professioneel inzicht en verantwoordelijkheid. Als hij afwijkt van wat de minderjarige wenst, dient dit goed uitgelegd en gemotiveerd te worden. 

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • 13/12/'22: Save the date studiedag participatie, leefklimaat en kinderrechten in de residentiële jeugdhulp

  Begeleiders, hulpverleners en directies werken hard aan een ontwikkelingsgericht leefklimaat en aan het waarborgen van de rechten van kinderen en jongeren. Dit versterkt de groeikansen van jongeren. Op 13 december organiseren het Steunpunt WVG en beleidsdomein WVG een studiedag met een presentatie van het studiewerk hierover. Daarbij wordt ingezoomd op goede praktijken - gericht op kinderen en jongeren die verblijven in de jeugdhulp, in zorgorganisaties voor jongeren met een handicap of in de jeugdpsychiatrie. We gaan in dialoog met voorzieningen en vertegenwoordigers van jongeren en ouders om de implementatie van de goede praktijken in de voorzieningen te bevorderen.

 • Foto participatiekompas

  Intervisietraject Participatiekompas

  Werk je in de jeugdhulp en wil je méér doen voor je cliënten? Dan is het gloednieuwe intervisietraject over ons participatiekompas allicht iets voor jou.

  Het Participatiekompas is een instrument dat richting geeft aan jeugdhulporganisaties om actief aan de slag te gaan met hun participatiebeleid. Het biedt praktische handvatten en inspirerende voorbeelden voor zowel jeugdhulpmedewerkers als hun cliënten en het houdt rekening met het kader en de cliëntsystemen waarin zij werken.

  Het Participatiekompas werd ontwikkeld vanuit de praktijk, in samenspraak met verschillende actoren en partners in de jeugdhulpverlening. In 2020 - 2021 organiseerde men twee intervisietrajecten, zodat je in je eigen organisatie vlot aan de slag kan met het kompas.

 • Onderzoek steunfiguren in de jeugdhulp: rapport en tips

  Versterkt inzetten op werken met steunfiguren is belangrijk in participatief werken, en is een goede basis om aan het recht op vertrouwenspersoon te werken. VIVES deed in opdracht van IROJ West-Vlaanderen onderzoek naar steunfiguren voor jongeren in de jeugdhulp. Alle informatie, zoals het onderzoeksrapport en praktische tips, zijn te raadplegen op de website van het IROJ.