Contact  |

Wat als een leerling in een crisissituatie de begeleiding van het CLB weigert?

Indien een bekwame leerling in een crisissituatie een aanbod van begeleiding weigert en vraagt om zijn ouders niet te informeren, moet de CLB-medewerker dat respecteren. Dit geldt niet in noodsituaties: als er een reƫel, ernstig en dreigend gevaar is voor de fysieke of psychische integriteit van de minderjarige, of van anderen. In dat geval mag de CLB-medewerker - in het belang van de leerling - wel bijkomende acties ondernemen om het gevaar te stoppen (bijvoorbeeld andere hulpverleners inschakelen of de ouders inlichten). Bij voorkeur wordt dan wel gekozen voor de minst ingrijpende en minst schadelijke actie.

Inspraak en participatie