Contact  |

Kan de verplichte leerlingenbegeleiding geweigerd worden?

De verplichte leerlingenbegeleiding maakt deel uit van het hulpverleningsaanbod van de CLB-sector en valt binnen de integrale jeugdhulp. Hoewel het aanbod in bepaalde gevallen verplicht is en de toestemming van de minderjarige niet vereist, kan deze de facto wel weigeren om mee te werken. Het is dan aan de CLB-medewerker om in te zetten op een dialoog met de leerling en hem te overtuigen om toch mee te werken. Dit kan door het geven van uitgebreide en begrijpelijke informatie, het toelichten van wat er gebeurt bij weigering, de voordelen van het aanbod voor de leerling ... De informatie die hierbij verkregen wordt, komt in het multidisciplinair dossier, waar de leerling toegang tot heeft. Zo zal ook de weigering om mee te werken in het dossier worden opgenomen, met de motivatie hierbij.

Inspraak en participatie