Contact  |

Rechten van opvoedings verantwoordelijken - pleegzorg

Ook opvoedingsverantwoordelijken hebben rechten op basis van het DRM en het decreet Integrale jeugdhulp

Opvoedingsverantwoordelijken zijn andere natuurlijke personen dan de ouders die de minderjarige op duurzame wijze in feite onder hun bewaring hebben of bij wie de minderjarige geplaatst is door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid. Het kan gaan om de grootouders, de stiefouder, de partners van één van de ouders of om het even welke derde die de minderjarige feitelijk opvoedt.

Ook pleegouders zijn opvoedingsverantwoordelijken, waarvoor naast de algemene rechten als opvoedingsverantwoordelijke ook nog heel specifieke regelgeving geldt. 

 

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.