Contact  |

Kunnen pleegouders hun pleegkind inschrijven op school?

Inschrijving op school valt onder het ouderlijk gezag. Enkel de ouders hebben dergelijk gezag, tot aan de meerderjarigheid van het kind of tot ze daaruit zijn ontzet (dit gebeurt enkel heel uitzonderlijk). 

Ook bij een pleegplaatsing wordt dit ouderlijk gezag niet aangetast en blijven de ouders instaan voor alle belangrijke opvoedingsbeslissingen, zoals de school. Pleegouders hebben geen ouderlijk gezag, maar staan wel in voor de dagelijkse zorg van de minderjarigen onder hun hoede, en zullen hierover regelmatig afspraken moeten maken. Dit gebeurt bij voorkeur in overleg met de ouders, maar dat lukt helaas niet altijd. 

Pleegouders kunnen een inschrijving op school enkel doen, indien de ouders niet verder betrokken kunnen of willen worden bij het leven van hun minderjarig kind. In de betrokken onderwijsregelgeving wordt ‘ouders’ immers als volgt gedefinieerd: “personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben”. Pleegouders kunnen op deze manier uitzonderlijk dus wel als ouders worden beschouwd voor de inschrijving op school.
Aangezien dit een verregaande afwijking op het ouderlijk gezag inhoudt, moet men hier heel omzichtig mee omgaan. Pleegouders moeten eerst al het mogelijke doen om toch de toestemming van de ouders te bekomen. Enkel wanneer die inspanningen niets opleveren of de ouders niet gevonden worden of niet reageerden, kunnen zij zelf de inschrijving doen.

Rechten van ouders Rechten van opvoedings verantwoordelijken - pleegzorg